WWW.DOMECKY.NET


Nový sloup VN....

Nový sloup VN....

takhle vypadá ""nový""  ! ! ! sloup ......  připravený k osazení